Клиенти

Това са само част от бизнес клиентите на Nightchill Photography.

клиенти фотография
клиенти фотография и цени пловдив и софия

Не забравяйте – изпълняват се ангажименти в рамките на цялата страна, също така и чужбина! Пътните се свеждат до възможния минимум, за да може да плащате основно за фотографиите, а не за странични разходи!

За мен е важно Вие да получите това, което желаете и виждате. Затова е от изключително значение да чуя на първо място Вашата визия и концепции за фотографиите, които искате да бъдат изработени.

Само една активна комуникация между клиента и фотографа може да доведе до едни фантастични фотографии, които да са в абсолютна помощ на Вашия бизнес!

При всякакви въпроси, свържете се с мен на някой от контактите:

тел. 0885 60 25 12
имейл: draganovphd@gmail.com