Nightchill photography е идея, която с убеденост мога да заявя, че се е зараждала в продължение на години. Години на градация, мислене и съзидаване. И все пак – кой стои зад това понятие?

Драгомир Драганов е моето име и ми е приятно да Ви въведа в едно диференциращо се илюстративно и не само мислено битие. Завършил с гордост Английската езикова гимназия в Пловдив, а впоследствие с мислене, и добил званието Философ в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.

Концептът Nightchill photography. Един философ е казал, че Истинското познание започва с Учудването, Удивлението; Друг добавя, че истинската фотография започва с Тръпката, Вълнението, ала никога не свършва само с нея!

Това е и сякаш движещата сила в тази идея. Нежното нощно потреперване, което сякаш пробужда сетивата, отваря неоткритите врати, разтваря дебрите на мисълта. Всяка една снимка трябва да носи този трепет, това вълнение и тази почуда. Картината трябва да предизвика емоция, а после – разсъждение и.. истинска наслада!

Професионални възможности


Професионална Архитектурна Фотография

Професионална Рекламна и Модна Фотография

Професионална Продуктова Фотография

Галерии за наслада


Градска Фотография – Пловдив

Прекрасна пейзажна фотография на България

Магични морски пейзажи